Powiązane kody:
 • D69.8 Inne określone skazy krwotoczne
  EN: Other specified haemorrhagic conditions
  • (Dziedziczna) łamliwość naczyń włosowatych
   EN: Capillary fragility (hereditary)
  • Rzekoma hemofilia naczyniowa
   EN: Vascular pseudohaemophilia
 • D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]
  EN: Disseminated intravascular coagulation [defibrination syndrome]
  • Afibrynogenemia nabyta
   EN: Afibrinogenaemia, acquired
  • Koagulopatia ze zużycia
   EN: Consumption coagulopathy
  • Rozlane lub rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [DIC]
   EN: Diffuse or disseminated intravascular coagulation [DIC]
  • Skaza krwotoczna fibrynolityczna, nabyta
   EN: Fibrinolytic haemorrhage, acquired
  • Plamica:
   EN: Purpura:
   • fibrynolityczna
    EN: fibrinolytic
   • piorunująca
    EN: fulminans
 • D68.9 Zaburzenie krzepnięcia, nieokreślone
  EN: Coagulation defect, unspecified
 • D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów krążących
  EN: Haemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants
  • Krwotok podczas długotrwałego stosowania antykoagulantów
   EN: Haemorrhage during long-term use of anticoagulants
  • Hiperheparynemia
   EN: Hyperheparinaemia
  • Podwyższony poziom:
   EN: Increase in:
   • antytrombiny
    EN: antithrombin
   • czynnika anty-VIIIa
    EN: anti-VIIIa
   • czynnika anty-IXa
    EN: anti-IXa
   • czynnika anty-Xa
    EN: anti-Xa
   • czynnika anty-XIa
    EN: anti-XIa
 • D69.2 Inna plamica niemałopłytkowa
  EN: Other nonthrombocytopenic purpura
  • Plamica:
   EN: Purpura:
   • BNO
    EN: NOS
   • starcza
    EN: senile
   • prosta
    EN: simplex
 • P50-P61 Zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka
  EN: Haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newborn
 • K76.4 Plamica wątroby
  EN: Peliosis hepatis
  • Naczyniakowatość wątrobowa
   EN: Hepatic angiomatosis
 • D69.0 Plamica alergiczna
  EN: Allergic purpura
  • Plamica:
   EN: Purpura:
   • anafilaktyczna
    EN: anaphylactoid
   • Henocha-Schönleina
    EN: Henoch(-Schönlein)
   • niemałopłytkowa:
    EN: nonthrombocytopenic:
    • krwotoczna
     EN: haemorrhagic
    • samoistna
     EN: idiopathic
   • naczyniowa
    EN: vascular
  • Alergiczne zapalenie naczyń
   EN: Vasculitis, allergic
 • D89.1 Krioglobulinemia
  EN: Cryoglobulinaemia
  • Krioglobulinemia:
   EN: Cryoglobulinaemia:
   • samoistna
    EN: essential
   • idiopatyczna
    EN: idiopathic
   • mieszana
    EN: mixed
   • pierwotna
    EN: primary
   • wtórna
    EN: secondary
  • Plamica krioglobulinemiczna
   EN: Cryoglobulinaemic purpura
  • Krioglobulinemiczne zapalenie naczyń
   EN: Cryoglobulinaemic vasculitis
 • K71.8 Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby
  EN: Toxic liver disease with other disorders of liver
  • Toksyczne uszkodzenie wątroby z:
   EN: Toxic liver disease with:
   • ogniskowym rozrostem guzowatym
    EN: focal nodular hyperplasia
   • ziarniniakami wątrobowymi
    EN: hepatic granulomas
   • plamicą wątroby
    EN: peliosis hepatis
   • zamknięciem naczyń
    EN: veno-occlusive disease of liver