K71.8 Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby

EN: Toxic liver disease with other disorders of liver
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Toksyczne uszkodzenie wątroby z:
  EN: Toxic liver disease with:
  • ogniskowym rozrostem guzowatym
   EN: focal nodular hyperplasia
  • ziarniniakami wątrobowymi
   EN: hepatic granulomas
  • plamicą wątroby
   EN: peliosis hepatis
  • zamknięciem naczyń
   EN: veno-occlusive disease of liver
Powiązane kody: