L81.7 Barwnikowe naczyniowe zmiany skórne

EN: Pigmented purpuric dermatosis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Naczyniak pełzający
  EN: Angioma serpiginosum
Powiązane kody:
 • H11.1 Zwyrodnienia spojówek i złogi
  EN: Conjunctival degenerations and deposits
  • Srebrzyca spojówek
   EN: Conjunctival argyrosis [argyria]
  • Złogi wapniowe w spojówkach
   EN: Conjunctival concretions
  • Zmiany barwnikowe spojówek
   EN: Conjunctival pigmentation
  • Zeskórnienie spojówek BNO
   EN: Conjunctival xerosis NOS
 • R23 Inne zmiany skórne
  EN: Other skin changes
 • H18.0 Zmiany barwnikowe i złogi rogówki
  EN: Corneal pigmentations and deposits
  • Krwawe zabarwienie rogówki
   EN: Haematocornea
  • Pierścień Kaysera-Fleischera
   EN: Kayser-Fleischer ring
  • Wrzeciono Krukenberga
   EN: Krukenberg's spindle
  • Linia Staehliego
   EN: Staehli's line
 • L01.1 Zliszajowacenie innych zmian skórnych
  EN: Impetiginization of other dermatoses
 • A66.4 Guzy i wrzody malinicze
  EN: Gummata and ulcers of yaws
  • Guzowate zmiany skórne malinicze
   EN: Gummatous framboeside
  • Malinica późna guzowata (wrzodziejąca)
   EN: Nodular late yaws (ulcerated)
 • H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
  EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
  • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
   EN: Changes in retinal vascular appearance
  • Mikrotętniaki
   EN: Retinal micro-aneurysms
  • Nowotworzenie naczyń
   EN: Retinal neovascularization
  • Zapalenie okołonaczyniowe
   EN: Retinal perivasculitis
  • Żylaki
   EN: Retinal varices
  • Zapalenie osłonek naczyń
   EN: Retinal vascular sheathing
  • Zapalenie naczyń
   EN: Retinal vasculitis
  • Retinopatia:
   EN: Retinopathy:
   • BNO
    EN: NOS
   • plamkowa BNO
    EN: background NOS
   • Coatsa
    EN: Coats
   • wysiękowa
    EN: exudative
   • nadciśnieniowa
    EN: hypertensive
 • H40.1 Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
  EN: Primary open-angle glaucoma
  • Jaskra (pierwotna) (stan resztkowy):
   EN: Glaucoma (primary)(residual stage):
   • w przebiegu rzekomego złuszczania się torebki soczewki
    EN: capsular with pseudoexfoliation of lens
   • prosta przewlekła
    EN: chronic simple
   • z niskim ciśnieniem
    EN: low-tension
   • barwnikowa
    EN: pigmentary
 • A66.2 Inne malinicze wczesne uszkodzenia skóry
  EN: Other early skin lesions of yaws
  • Malinica skórna do pięciu lat od zakażenia
   EN: Cutaneous yaws, less than five years after infection
  • Malinica wczesna (skórna) (plamista) (grudkowo-plamista) (drobnogrudkowa) (grudkowa)
   EN: Early yaws (cutaneous) (macular) (maculopapular) (micropapular) (papular)
  • Zmiany skórne w malinicy wczesnej
   EN: Framboeside of early yaws
 • A67.2 Zmiany późne pinty
  EN: Late lesions of pinta
  • Zmiany sercowo-naczyniowe† (I98.1*)
   EN: Cardiovascular lesions+ (I98.1*)
  • Zmiany skórne w przebiegu pinty:
   EN: Skin lesions:
   • achromatyczne
    EN: achromic
   • bliznowate
    EN: cicatricial
   • dyschromatyczne
    EN: dyschromic
 • R23.8 Inne i nieokreślone zmiany skórne
  EN: Other and unspecified skin changes
 • D22 Znamiona barwnikowe
  EN: Melanocytic naevi
 • Q82.2 Pokrzywka barwnikowa
  EN: Mastocytosis
  • Mastocytoza skórna
   EN: Urticaria pigmentosa
 • D69.0 Plamica alergiczna
  EN: Allergic purpura
  • Plamica:
   EN: Purpura:
   • anafilaktyczna
    EN: anaphylactoid
   • Henocha-Schönleina
    EN: Henoch(-Schönlein)
   • niemałopłytkowa:
    EN: nonthrombocytopenic:
    • krwotoczna
     EN: haemorrhagic
    • samoistna
     EN: idiopathic
   • naczyniowa
    EN: vascular
  • Alergiczne zapalenie naczyń
   EN: Vasculitis, allergic
 • H02.7 Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
  EN: Other degenerative disorders of eyelid and periocular area
  • Plama barwnikowa powieki
   EN: Chloasma
  • Brak brwi i rzęs
   EN: Madarosis
  • Bielactwo powieki
   EN: Vitiligo
 • H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
  EN: Hereditary retinal dystrophy
  • Zwyrodnienie:
   EN: Dystrophy:
   • siatkówki (białoplamkowe) (barwnikowe) (żółtakowate)
    EN: retinal (albipunctate)(pigmentary)(vitelliform)
   • tapetoretinalne
    EN: tapetoretinal
   • szklistkowo-siatkówkowe
    EN: vitreoretinal
  • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
   EN: Retinitis pigmentosa
  • Choroba Stargardta
   EN: Stargardt's disease
 • Q82.1 Skóra pergaminowata barwnikowa
  EN: Xeroderma pigmentosum
 • L56 Inne ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe
  EN: Other acute skin changes due to ultraviolet radiation
 • L56.9 Ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe, nieokreślone
  EN: Acute skin change due to ultraviolet radiation, unspecified
 • A67.3 Zmiany mieszane pinty
  EN: Mixed lesions of pinta
  • Odbarwieniowe i przebarwieniowe zmiany skórne w przebiegu pinty
   EN: Achromic with hyperchromic skin lesions of pinta [carate]
 • A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
  EN: Early congenital syphilis, symptomatic
  • Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.
   EN: Any congenital syphilitic condition specified as early or manifest less than two years after birth.
  • Kiła wrodzona wczesna:
   EN: Early congenital syphilis:
   • skórna
    EN: cutaneous
   • śluzówkowo-skórna
    EN: mucocutaneous
   • trzewna
    EN: visceral
  • Kiłowe wrodzone wczesne:
   EN: Early congenital syphilitic:
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • patologie gałki ocznej
    EN: oculopathy
   • osteochondropatie
    EN: osteochondropathy
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
   • zapalenie śluzówki nosa
    EN: rhinitis