H31.8 Inne określone zaburzenia błony naczyniowej

EN: Other specified disorders of choroid
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: