H28.8 Inne zaburzenia soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other disorders of lens in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: