H28 Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Cataract and other disorders of lens in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: