H22 Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Disorders of iris and ciliary body in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: