H22.8 Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other disorders of iris and ciliary body in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: