E87.8 Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Other disorders of electrolyte and fluid balance, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Zaburzenia równowagi elektrolitowej BNO
    EN: Electrolyte imbalance NOS
  • Hiperchloremia
    EN: Hyperchloraemia
  • Hipochloremia
    EN: Hypochloraemia
Powiązane kody: