H47.0 Zaburzenia nerwu wzrokowego niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Disorders of optic nerve, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Ucisk nerwu wzrokowego
    EN: Compression of optic nerve
  • Krwotok do osłonki nerwu wzrokowego
    EN: Haemorrhage in optic nerve sheath
  • Neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego
    EN: Ischaemic optic neuropathy
Powiązane kody: