E88.0 Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Disorders of plasma-protein metabolism, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Niedobór alfa-1–antytrypsyny
    EN: Use additional external cause code (Chapter XX), if desired, to identify drug, if drug-induced.
  • Bisalbuminemia
    EN: Alpha-1-antitrypsin deficiency
Powiązane kody: