G96.1 Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Disorders of meninges, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Zrosty oponowe (mózgowe) (rdzeniowe)
    EN: Meningeal adhesions (cerebral)(spinal)
Powiązane kody: