I97 Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Postprocedural disorders of circulatory system, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: