M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej

EN: Postlaminectomy syndrome, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: