Z50.4 Psychoterapia niesklasyfikowana gdzie indziej

EN: Psychotherapy, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: