Z40-Z54 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji

EN: Persons encountering health services for specific procedures and health care
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: