Z00-Z13 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi

EN: Persons encountering health services for examination and investigation
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: