Z11 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych

EN: Special screening examination for infectious and parasitic diseases
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: