Z11.9 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślonych

EN: Special screening examination for infectious and parasitic diseases, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: