Z12.9 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku nowotworu, nieokreślonego

EN: Special screening examination for neoplasm, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: