Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne

EN: Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions
Opis:

Obserwacja medyczna obejmuje monitorowanie pacjenta (np. poprzez regularne wizyty, badania diagnostyczne, pomiary parametrów życiowych itp.) w celu ustalenia leczenia.
Ocena przypadków podejrzanych o chorobę obejmuje rozpoznawanie objawów/dolegliwości (np. poprzez badanie pacjenta, wywiad, badania diagnostyczne) sugerujących obecność choroby.

Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: