Z04.4 Badanie i obserwacja po domniemanym gwałcie lub uwiedzeniu

EN: Examination and observation following alleged rape and seduction
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Badanie ofiary lub sprawcy domniemanego gwałtu lub uwiedzenia
    EN: Examination of victim or culprit following alleged rape or seduction
Powiązane kody: