Z04.2 Badanie i obserwacja następstw wypadku przy pracy

EN: Examination and observation following work accident
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: