Z04 Badanie i obserwacja z innych przyczyn

EN: Examination and observation for other reasons
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: