R82.9 Inne i nieokreślone nieprawidłowe wyniki badania moczu

EN: Other and unspecified abnormal findings in urine
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Obecność komórek i wałeczków w moczu
    EN: Cells and casts in urine
  • Krystaluria
    EN: Crystalluria
  • Melanuria
    EN: Melanuria
Powiązane kody: