R85.6 Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych

EN: Abnormal cytological findings
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Nieprawidłowy rozmaz metodą Papanicolaou
    EN: Abnormal Papanicolaou smear
Powiązane kody: