R85.7 Nieprawidłowe wyniki badań histologicznych

EN: Abnormal histological findings
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: