R82.8 Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych i histologicznych moczu

EN: Abnormal findings on cytological and histological examination of urine
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: