R82.7 Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych moczu

EN: Abnormal findings on microbiological examination of urine
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Dodatnie wyniki posiewów
    EN: Positive culture findings
Powiązane kody: