R80-R82 Nieprawidłowe wyniki badań moczu, bez rozpoznania

EN: Abnormal findings on examination of urine, without diagnosis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: