R83.4 Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych

EN: Abnormal immunological findings
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: