R85.5 Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych

EN: Abnormal microbiological findings
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Dodatnie wyniki posiewów
    EN: Positive culture findings
Powiązane kody: