R00-R99 Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Chapter XVIII - Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
Podkategorie:
Powiązane kody: