R95-R99 Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu

EN: Ill-defined and unknown causes of mortality
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: