D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

EN: Other specified neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: