D47.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony

EN: Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic and related tissue, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Choroba limfoproliferacyjna BNO
    EN: Lymphoproliferative disease NOS
Powiązane kody: