D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych

EN: Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: