D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego

EN: Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: