D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

EN: Neoplasms of uncertain or unknown behaviour
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: