C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy o innym określonym umiejscowieniu

EN: Secondary malignant neoplasm of other specified sites
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: