C97 Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

EN: Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: