U00-U49 Tymczasowe określenie nowych chorób o niepewnej etiologii

EN: Provisional assignment of new diseases of uncertain etiology
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: