U07 Awaryjne użycie U07

EN: Emergency use of U07
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • U07.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany
  EN: COVID-19, virus identified
  annotationPL: Kodu należy użyć w przypadku gdy COVID-19 został potwierdzony przez badania laboratoryjne niezależnie od stopnia nasilenia klinicznych objawów lub cech chorobowych. Dodatkowego kodu należy użyć w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zidentyfikowania zapalenia płuc albo innych objawów.
  annotationEN: Use this code when COVID-19 has been confirmed by laboratory testing irrespective of severity of clinical signs or symptoms. Use additional code, if desired, to identify pneumonia or other manifestations.
 • U07.2 COVID-19, wirus niezidentyfikowany
  EN: COVID-19, virus not identified
  annotationPL: COVID-19 bliżej nieokreślony Kodu należy użyć jeżeli COVID-19 został zdiagnozowany po objawach klinicznych albo epidemiologicznych ale testy laboratoryjne są niejednoznaczne lub nie są dostępne. Dodatkowego kodu należy użyć w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zidentyfikowania zapalenia płuc albo innych objawów.
  annotationEN: COVID-19 NOS Use this code when COVID-19 is diagnosed clinically or epidemiologically but laboratory testing is inconclusive or not available. Use additional code, if desired, to identify pneumonia or other manifestations
Powiązane kody: