X97 Napaść z użyciem dymu, ognia i płomieni

EN: Assault by fire and flames
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: