X99 Napaść z użyciem narzędzia ostrego

EN: Assault by sharp object
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: