X98 Napaść z użyciem pary wodnej, gorących par i gorących przedmiotów

EN: Assault by steam, hot vapours and hot objects
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: