Y35.3 Interwencja prawna z użyciem narzędzi tępych

EN: Legal intervention involving blunt objects
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Uderzenie:
  EN: Hit, struck by:
  • pałką
   EN: baton
  • narzędziem tępym
   EN: blunt object
  • prętem
   EN: stave
Powiązane kody: