Y35.7 Interwencja prawna z użyciem nieokreślonych środków

EN: Legal intervention, means unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: