X90 Napaść z użyciem nieokreślonych środków chemicznych lub szkodliwych substancji

EN: Assault by unspecified chemical or noxious substance
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: