T62.9 Spożycie szkodliwej substancji jako pokarmu, nieokreślonej

EN: Noxious substance eaten as food, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: